نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی مدیریت

  مدیر فناوری اطلاعات:  دکتر محمود احمدی  
  آدرس الکترونیکی: m.ahmadi@razi.ac.ir    
  آدرس صفحه شخصی: http://eng.razi.ac.ir/~m.ahmadi