نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس فوتر - دانشگاه رازی دو

اطلاعات تماس فوتر - دانشگاه رازی دو


  • نشانی: کرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازی، ساختمان کتابخانه مرکزی- مرکز فناوری اطلاعات

  • تلفن: ۳۴۲۷4595-۰۸۳

  • کدپستی: ۶۷۱۴۴۱۴۹۷۱

  • پست الکترونیکی: info@razi.ac.ir

  • مدیر تارنما: webmaster@razi.ac.ir