نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افزایش پهنای باند اینترانت دانشگاه رازی

افزایش پهنای باند اینترانت دانشگاه رازی


با توجه به اعلام نیاز فاوای دانشگاه و موافقت مسئولین مربوطه ، پهنای باند اینترانت دانشگاه از 40mbs به  100mbs  ارتقاء یافت. این تغییر می تواند تاثیر قابل توجهی در افزایش سرعت دسترسی به سایت های داخلی داشته باشد.