نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه رازی

افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه رازی


پهنای باند اینترنت دانشگاه از 634 Mb/s در سال 98 به 934Mb/s  در ابتدای سال 99 افزایش یافته است

اینترنت دانشگاه از مخابرات و  اپراتورهای رسپینا و پرواز سیستم گرفته شده است

همچنین افزایش پهنای باند مخابرات از 34Mb/s به  150Mb/s  در دست اقدام است 

مرکز فناوری اطلاعات درنظر دارد پهنای باند را به بیش از یک گیگا بیت بر ثانیه افزایش دهد