نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه شورای IT در سال 96

برگزاری اولین جلسه شورای IT در سال 96


اولین جلسه شورای IT دانشگاه در سال 1396 در روز چهارشنبه مورخ 96/03/24 راس  ساعت 11 با حضور ریاست محترم دانشگاه و سایر اعضای شورای فناوری اطلاعات در سالن حوزه  ریاست دانشگاه برگزار گردید.
ابتدا توسط آقای دکتراحمدی به عنوان دبیرجلسه به همراه کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، گزارشی از برنامه های در دست اقدام حوزه فناوری اطلاعات وهمچنین گزارش سه ماهه اول سال 1396 و  روند پیگیری امور محوله ارائه گردید، سپس ریاست محترم دانشگاه طی بیاناتی به لزوم اجرای امور IT به صورت تهاجمی ونیز ضرورت همکاری بیشتر با واحدهای دیگر دانشگاه ازجمله دفتر طرحهای عمرانی مطرح گردید . در ادامه طرح امنیتی   آپای  دانشگاه ارائه گردید وپس از بحث و تبادل نظر اعضای محترم شورای  IT   دانشگاه  موارد ذیل به تصویت شورا رسید.                               

الف- مقرر گردید به منظور تامین پیش نیازهای طرح SSO دانشگاه، کلیه قراردادهای خرید و پشتیبانی  نرم افزاری و سخت افزاری در سطح دانشگاه به تایید حوزه فناوری اطلاعات برسد                          

ب- مقرر گردید کلیه نقشه های اجرایی قبل ابلاغ به پیمانکار ابنیه ساختمانی، به تایید حوزه فناوری اطلاعات برسد و نماینده حوزه فناوری اطلاعات در تمام مراحل طراحی و اجرا و پیاده سازی  شبکه های ساختمانهای جدیدالاحداث نظارت داشته باشد                           

ج-  مقرر گردید به منظور ارزیابی طرح امنیتی آپا ، کمیته 3 نفره  در حوزه پژوهشی طرح را  بررسی و نتیجه را به ریاست دانشگاه ارائه نماید.                                

د-  مقرر گردید در جهت اجرا و راه اندازی سرویس VOIP در دانشگاه با توجه به گزارش کارگروه VIOP در گام اول 10% کل خطوط داخلی مورد نیاز دانشگاه به عنوان خط دیجیتال VOIP  در نظر گرفته شود                            

ر- مقرر گردید به منظور اصلاح و بروزرسانی شبکه دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات زیرساخت  و سویچینگ دانشکده ارتقاء یابد.