برگزاری هفتمین جلسه کارگروه Voip در دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری هفتمین جلسه کارگروه Voip در دانشگاه رازی

 

هفتمین جلسه کارگروه Voip دانشگاه در دفتر مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه و با حضور اعضاء کارگروه در روز سه شنبه مورخ 1396/05/03 برگزار و موارد ذیل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.

در ابتدای جلسه مدیر فنی و بازرگانی شرکت آوا، طرح پیشنهادی در خصوص راه اندازی سرویس Voip برای دانشگاه را ارائه نمودند

  • مصوب گردید زیرساخت مرکزی سرویس Voip در دیتاسنتر اصلی دانشگاه اجرا گردد.
  • مقرر گردید طرح نهایی وLOM اجرایی سرویس Voip دانشگاه توسط شرکت آوا تهیه و برای اجرا در اختیار حوزه فناوری اطلاعات قرار گیرد.
  • مصوب گردید اجرای سرویسVoip در دانشگاه فاز بندی، و در فاز اول دانشکده نفت و پتروشیمی، دانشکده هنر و معماری، ساختمان آزمایشگاه مرکزی، سازمان مرکزی و دانشکده فنی مهندسی به سرویس مجهز گردند.