نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری هفتمین جلسه کارگروه Voip در دانشگاه رازی

برگزاری هفتمین جلسه کارگروه Voip در دانشگاه رازی


 

هفتمین جلسه کارگروه Voip دانشگاه در دفتر مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه و با حضور اعضاء کارگروه در روز سه شنبه مورخ 1396/05/03 برگزار و موارد ذیل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.

در ابتدای جلسه مدیر فنی و بازرگانی شرکت آوا، طرح پیشنهادی در خصوص راه اندازی سرویس Voip برای دانشگاه را ارائه نمودند

  • مصوب گردید زیرساخت مرکزی سرویس Voip در دیتاسنتر اصلی دانشگاه اجرا گردد.
  • مقرر گردید طرح نهایی وLOM اجرایی سرویس Voip دانشگاه توسط شرکت آوا تهیه و برای اجرا در اختیار حوزه فناوری اطلاعات قرار گیرد.
  • مصوب گردید اجرای سرویسVoip در دانشگاه فاز بندی، و در فاز اول دانشکده نفت و پتروشیمی، دانشکده هنر و معماری، ساختمان آزمایشگاه مرکزی، سازمان مرکزی و دانشکده فنی مهندسی به سرویس مجهز گردند.