نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه پژوهش محور "مدیریت جامع شبکه های ارتباطی"

برگزاری کارگاه پژوهش محور "مدیریت جامع شبکه های ارتباطی"


 

این کارگاه یک روزه برآن است علاوه بر معرفی و توضیح تاریخچه مدیریت شبکه های ارتباطی به راهکارها، پروتکل ها، نرم افزارها و عوامل موثر در مدیریت شبکه های ارتباطی اشاره شود و به اختصار به توضیح عناوین مهم و شناخته شده در مدیریت شبکه مانند TMN, NMS, OAM&P , ، مدیریت ترافیک شبکه، سامانه های پشتیبانی عملیات (OSS) و مرکز عملیات شبکه (NOC) پرداخته خواهد شد. در ادامه با معرفی استانداردهای جهانی در این زمینه به سراغ موسسه تدوین استانداردهای مدیریتی در مخابرات (TMF) رفته و به بسط استاندارد eTOM  و نیز ماژول های مدیریتی آن مانند مدیریت ارتباط با مشتری CRM ، معرفی شاخص های فنی سازگاری اپراتورها، محصولات مخابراتی با چارچوب های NGOSS  وارائه روش ها و فرآیندهای ارزیابی مربوطه خواهد شد.

مدت زمان کارگاه: 8 ساعت

تارخ برگزاری: 31 مرداد 96

نشانی مکان برگزاری: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی شمالی، انتهای کوچه زبرجد، مرکز آموزش مدیریت دولتی

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوان به آدرس http://www.smtc.ac.ir/538 مراجعه کرد.