نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی شبکه داخلی دانشکده اقتصاد به زودی

راه اندازی شبکه داخلی دانشکده اقتصاد به زودی


به منظور سهولت دسترسی کاربران دانشکده اقتصاد به اینترنت، کلیه قطعات مورد نیاز خریداری شده است و شرکت پیمانکار هم انتخاب شده است و به زودی شبکه داخلی  دانشکده اقتصاد راه اندازی می گردد.