نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی قالب جدید پورتال دانشگاه

راه اندازی قالب جدید پورتال دانشگاه


از آنجایی که دنیای فناوری اطلاعات روز به روز در حال تغییر است مرکز فناوری اطلاعات تصمیم گرفت قالب جدید دانشگاه را راه اندازی نماید.در این قالب جدید فضاهای زیادی جهت معرفی فعالیت های بخش های مختلف دانشگاه طراحی شده است.قالب جدید در تاریخ ۴ تیر ماه ۹۸ قالب جدید دانشگاه رونمایی شد.