نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرویس های ارائه شده توسط مرکز فناوری اطلاعات

سرویس های ارائه شده توسط مرکز فناوری اطلاعات


 
  • نگهداری و برقراری ارتباط اینترنت دانشگاه
  • نگهداری و برقراری ارتباط اینترنت شبکه دانشکده ها
  • سرویس دهی به اعضای هیات علمی و دانشجویان
  • نگهداری و بروزآوری صفحات وب دانشگاه
  • سرویس دهی و پاسخ گویی به کاربران خط تلفنی و پست الکترونیکی
  • ارائه کارگاه های آموزشی مرتبط با استفاده اینترنت و نرم افزارهای مربوطه
  • ارئه سرویس پست الکترونیک
  • ارائه سرویس محاسبات ابری