نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع پروژه تکمیل بستر فیبرنوری پردیس کشاورزی

شروع پروژه تکمیل بستر فیبرنوری پردیس کشاورزی


به منظور افزایش سرعت و تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت، کلیه قطعات مورد نیاز جهت پروژه تکمیل بستر فیبرنوری پردیس کشاورزی خریداری شده است. انتظار می رود شرکت کاوشگران داده پرداز زاگرس، این پروژه را  به مدت یک ماه به انجام رساند.

دفتر فناوری اطلاعات مسئولیت نظارت این پروژه را بعهده دارد.