نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرایند درخواست حساب کاربری ایمیل

فرایند درخواست حساب کاربری ایمیل


 

فرآیند درخواست رایانامه

1.  تکمیل فرم شماره 101 توسط متقاضی

2.  تحویل فرم به کارشناس ایمیل

3.  بررسی صحت اطلاعات توسط کارشناس ایمیل

1-   درصورت وجود اشکال یا مغایرت به متقاضی اعلام می گردد (بازگشت به مرحله 1).

2-   در صورت صحت اطلاعات بر اساس آیین نامه خدمات پست الکترونیک دانشگاه رازی حساب کاربری برای متقاضی ساخته می شود.