نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز داده دانشگاه رازی

مرکز داده دانشگاه رازی


مرکز داده دانشگاه رازی در مرکز فناوری اطلاعات قرار دارد

این مرکز، فضای مناسبی جهت نگهداری سرورها دارد.