نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز فناوری اطلاعات

مرکز فناوری اطلاعات


سال 1387 مرکز اینترنت دانشگاه توسط دکتر محمود احمدی در دانشکده فنی و مهندسی شروع به کار کرد.

از سال 1383 در طبقه فوقانی ساختمان کتابخانه مرکزی با نام  مرکز فناوری اطلاعات به فعالیت خود ادامه داد.