نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی مدیریت

معرفی مدیریت


  مدیر فناوری اطلاعات:  دکتر عبدالحسین فتحی 
  آدرس الکترونیکی: a.fathi[at]razi.ac.ir   
  آدرس صفحه شخصی: http://eng.razi.ac.ir/~a.fathi