آیین نامه سیاست های امنیتی و اطلاع رسانی

این سیاست امنیتی و اطلاع رسانی قصد دارد کاربران و سامانه ها و تجهیزات رایانه ای دانشگاه رازی را از فعالیت های آسیب رسان توسط اشخاص بصورت عمدی و غیر عمدی محافظت نماید.

الف) استفاده عمومی و مالکیت

کاربران در استفاده از سیستم‌ها باید به موارد زیر توجه نمایند:

 استفاده از کلیه امکانات اطلاع رسانی تنها در صورت داشتن مجوز لازم، مجاز شمرده می شود. استفاده غیر مجاز از امکانات فوق می تواند به ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح دانشگاه منجر گردد. دانشگاه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از دسترسی افراد مظنون به استفاده غیر مجاز از امکانات اطلاع رسانی بطور موقت جلوگیری بعمل آورد.

ب) استفاده غیر قابل قبول

فعالیتهای زیر در سیستم غیر قابل قبول، تلقی می گردد و کاربران باید از انجام آنها اجتناب ورزند:

1.  تلاش برای دسترسی غیر مجاز به امکانات اطلاع رسانی دانشگاه

2.  استفاده نادرست از امکانات سیستم

3.  برنامه نویسی با مقاصد بدخواهانه

4.  عرضه یا اجرای برنامه با مقاصد بدخواهانه

5.  سرقت نرم افزار و یا استفاده غیر مجاز از نرم افزارها

6.  استفاده از امکانات اطلاع رسانی (نظیر پست الکترونیکی) برای ایجاد مزاحمت

7.  آسیب رسانی ویا ایجاد تداخل در سیستم های اطلاع رسانی

8.  تلاش برای شکستن و یا کشف رمزهای عبور

ج) ضمانت اجرایی

هر یک از کارکنان دانشگاه که از قوانین فوق تخطی نماید بنابر قوانین داخلی دانشگاه یا قوانین حقوقی دولت مشمول برخورد انضباطی خواهد شد و دانشگاه حق هرگونه برخوردی در حدود قانون با شخص خاطی را دارد.