آیین نامه استاندارد صفحات وب دانشگاه

مجموعه وب سایت ها و سامانه های دانشگاه رازی باید منعکس کننده جایگاه دانشگاه در میان موسسات آموزش عالی کشور باشند. این وب سایت ها باید تجربه کاربری مناسب در زمان مرور اطلاعات، دسترسی به آنها و استفاده از سرویس های تحت وب برای کاربر فراهم کنند. وضعیت وب سایت های دانشگاه بر شناخت و باور بازدید کننده از کیفیت، ارزش و اعتبار دانشگاه رازی تاثیر می گذارد.

استانداردهای وب دانشگاه رازی، راهنمایی برای پیاده سازی مناسب و شامل راهکارهای مناسب جهت طراحی وب سایت های دانشگاه است. لازم است در هنگام پیاده سازی و بسایت های دانشگاه توسعه دهندگان و مدیران و بسایت ها با پیروی از این استانداردها سعی کنند تجربه مثبت و منحصر به فردی را برای مخاطبان و بازدیدکنندگان فراهم کنند. در این مستند تلاش شده است تا مجموعه ای از استانداردهای متنوع در حوزه های محتوا، طراحی، فنی و امنیت در قالب استانداردهای اجباری و اختیاری ارائه شوند. طبیعتا استانداردهای مزبور در طول زمان نیازمند روزآمدسازی خواهد بود.

 

راهنمای طراحی، تولید و مدیریت محتوای وب سایت های دانشگاه

 

1.  سیاست به روز رسانی وب سایت های دانشگاه

2.  چک لیست بررسی و اعتبار سنجی محتوای وب سایت در دوره های زمانی مشخص

3.  معماری و ساختار محتوایی وب سایت های دانشگاه

o        ساختار وب سایت واحدهای آموزشی

o        ساختار وب سایت واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی

o        ساختار وب سایت واحدهای سازمانی

o        ساختار وب سایت نشریات الکترونیکی

o        ساختار وب سایت کنفرانس ها و گردهمایی ها

4.  راهنمای نگارش محتوای مناسب وب

5.  چند زبانه بودن وب سایتها

6.  راهنمای طراحی وب سایت های دانشگاه

o        رنگ ها

o        ساختار و فضاها

o        انواع صفحات و مکان قرار گیری المان ها

o          هدر استاندارد دانشگاه

o         فوتر استاندارد دانشگاه

o       طراحی ابزار جستجوی وب سایت

o        لوگوها و علامت های دیگر

o          لوگوی دانشگاه و نحوه بکارگیری

o       لوگوهای فرعی

o         لوگوی شبکه های اجتماعی مجاز

o        تایپوگرافی

o         فونت ها

o        هدینگ ها

o          متن صفحه

o         لینک و دکمه ها