آیین نامه نحوه نامگذاری دامنه های وب

ماده 1 : از آنجائیکه دامنه (domain) دانشگاه رازی خود سه بخشی است (razi.ac.ir) لازم است اسامی دامنه ها به گونه ای باشد که فقط یک بخش دیگر به این دامنه اضافه شود .(مانند: eng.razi.ac.ir

ماده 2 : نام www فقط مختص Home Page اصلی دانشگاه رازی می باشد و پیشنهاد می شود حتی بخشی از یک اسم نیز شامل www   نباشد.

ماده 3 : اسامی دامنه ها فقط باید از حروف الفبا (a-z) و ارقام (0-9) تشکیل شده باشند.

ماده 4 : اعداد بکار رفته در اسم حاوی معنایی باشد (مانند : ICE2002) در هر صورت لازم است اعداد بکار رفته در انتهای نام بکار روند.

ماده 5 : هیچ اسمی نباید فقط شامل اعداد باشد و یا با عدد شروع شود.

ماده 6 :  اسامی بهتر است تا حد امکان کوتاه باشند. در هر صورت طول اسمی نبایداز 3 کاراکتر کمتر و  از 12 کاراکتر بیشتر باشد.

ماده 7 : اسامی که مختص  کاربرهای  خاص در شبکه می باشد مانند:info , mail , dns ,ftp , web , gopher , news , admin , ns , و .... مختص مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه می باشد و قابل ثبت نمی باشد..

ماده 8 : چنانچه دامنه ای برای ارائه خدمات جامع در دانشکده و یا گروه و یا رشته خاصی استفاده می شود ، نام آن باید برگرفته از نام مخفف آن دانشکده یا گروه یا رشته باشد. مانند : دانشکده علوم fos ، گروه برق و کامپیوترece

ماده 9 : اگر دامنه ای برای ارائه خدمات خاصی در دانشکده یا گروه بکار برده می شود ، نام آن می تواند ترکیبی از نام دانشکده  و کاربرد خاص آن باشد. مانند : سرور پست الکترونیکی دانشکده دامپزشکی  vetmail

ماده 10 : اسامی دامنه ها نمی تواند شامل کلمه RAZI باشد.

ماده 11 : نامگذاری پیشنهادی بنابر هر یک از اولویتهای فوق الذکر پس از تصویب شورای پژوهشی دانشکده به مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی ارائه می گردد. مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی پس از تطابق نامگذازی با آئین نامه و احراز تکراری نبودن آنرا در DNS دانشگاه ثبت و نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده منعکس خواهد نمود . در نهایت در صورت عدم موافقت  شورای مرکز  مورد نام پیشنهادی لازم است دانشکده و یا واحد مربوطه طی توافق با کارشناسان مربوطه مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی نام سایت را نهایی نمایند.

ماده 12 : هیچ DNS دیگری غیر از DNS اصلی دانشگاه ( مستقر در مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی) رسمیت نخواهد داشت.