کاربر گرامی چنانچه برای دسترسی به بخش‌ها و سایت های داخلی مشکل دارید یا مشکل و خرابی در سایت یا شبکه دانشگاه مشاهده می کنید، "آدرس آن را بطور کامل به همراه شرح مشکل در باکس زیر وارد نمایید"

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.