تماس با ما

     مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه رازی
     آدرس :کرمانشاه ، باغ ابریشم ، دانشگاه رازی ، ساختمان کتابخانه مرکزی
     ایمیل ارتباط با کل مرکز :  
contact@razi.ac.ir 
    ایمیل: it.mgr@razi.ac.ir 
    پشتیبان پورتال دانشگاه رازی : webmaster@razi.ac.ir
   
     تلفن: 34261101(83)98+
    فکس: 34274595(83)98+