مدیر فناوری اطلاعات:  دکتر عبدالحسین فتحی
پست الکترونیک: a.fathi[at]razi.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: http://eng.razi.ac.ir/~a.fathi
 
معاونت فناوری اطلاعات: دکتر حامد منکرسی
پست الکترونیک: h.monkaresi[at]razi.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: http://eng.razi.ac.ir/~h.monkaresi
 
 

کارکنان مرکز فناوری اطلاعات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

۱

محسن رفیعی

رییس گروه فناوری اطلاعات

۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۹۵
۰۸۳-۳۴۲۶۱۱۰۱

20

mohsen[at]razi.ac.ir

۲

مسلم کاویانی

رئیس اداره خدمات رایانه ای

۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۹۵
۰۸۳-۳۴۲۶۱۱۰۱

14

m.kaviani[at]razi.ac.ir

3

ژیلا بهمنی

کارشناس فناوری اطلاعات

۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۹۵
۰۸۳-۳۴۲۶۱۱۰۱

18

jbahmani[at]razi.ac.ir

4

مهشید سپهری

کارشناس فناوری اطلاعات

۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۹۵
۰۸۳-۳۴۲۶۱۱۰۱

19

m.sepehri[at]razi.ac.ir

 

آدرس: کرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازی، ساختمان کتابخانه مرکزی، مرکز فناوری اطلاعات