معرفی مرکز فناوری اطلاعات

 

تاریخچه

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه در سال ۱۳۷۸ توسط یک خط ۱۹.۲kb/sec  از طریق مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات تاسیس گردید. سپس این خط در سال ۱۳۷۹ به یک خط ۶۴kb/sec  از طریق سازمان پژوهشها ارتقا یافت و متعاقبا در سال ۱۳۸۰ این خط تا ۲۵۶kb/sec  توسعه داده شد. اما با توجه به عدم وجود زیر ساختهای مخابراتی دانشگاه ارتباط را توسط یک لینک بین المللی از طریق شرکت Cyber Route هلند با پهنای باند ۱mb/sec  برقرار نمود. و هم اکنون این مرکز دارای یک ارتباط ۳۴mb/sec  از طریق مخابرات می باشد. در حال حاضر (خرداد 96) شبکه دانشگاه رازی دارای پهنای باند  40Mb/s اینترانت و  250Mbs اینترنت برای کاربران شبکه و  34Mb/s اینترنت اختصاصی جهت سرورهای دانشگاه می باشد. بستر شبکه دانشگاه شامل بستر فیبر نوری و بی سیم می باشد. هم اکنون دانشکده های علوم، فنی مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، تربیت بدنی و مجموعه خوابگاه های پردیس از طریق فیبر نوری و پردیس کشاورزی، دامپزشکی و دانشکده علوم اجتماعی از بستر فیبر شرکت مخابرات استفاده می نمایند.

واحد فناوری اطلاعات همچنین مسولیت راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری کلاسترهای محاسباتی دانشگاه را بر عهده دارد. کلاستر محاسباتی دانشگاه از سال ۱۳۹۱ با توان محاسباتی Gflops ۴۰۰ شروع به فعالیت نموده است که بزودی تا Tflops ۳ افزایش خواهد یافت.

 

روسای مرکز فناوری اطلاعات از ابتدا تا کنون

1.       دکتر محمود احمدی  1378-1384

2.       محسن رفیعی  1384-1386

3.       دکتر مهرداد  احمدزاده  1386-1388

4.       دکتر سید وهاب الدین مکی  1388-1391

5.       دکتر محمود احمدی  1391-تاکنون